News

Enterprise Estonia supports EOC 2022


Enterprise Estonia (EAS) supports European Orienteering Championships 2022 from the resources of European Regional Development Fund. The 65 000-euro grant comes from the measure “International sport and cultural events”. 
European Orienteering Championships and World Cup round is the top competition in forest orienteering in the year 2022. Together with public race, the competition attracts estimably 1300 participants from 30 different countries.
Organizing European Orienteering Championships introduces Estonia as the destination of orienteering and nature tourism, has a positive effect on the regional economy and increases the foreign competitors’ participation in the orienteering events on the following years.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab  Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest “Rahvusvaheliste spordi – ja kultuurisündmuste”  meetme raames 2020. aasta võistluse Orienteerumise Euroopa Meistrivõistlused ja Maailma Karikavõistluste finaal läbiviimist 65 000 euroga. 
 
Orienteerumise Euroopa Meistrivõistlused ja Maailma Karikavõistluste finaal on 2020. aastal kõige kõrgema tasemega metsaorienteerumise võistlus maailmas, mis koos avatud rahvavõistlusega toob Lääne-Virumaale hinnanguliselt 1300 osalejat 30st riigist. 
 
Euroopa meistrivõistluste korraldamine tutvustab Eestit kui orienteerumis- ja loodusturismi sihtpaika, omab positiivset mõju
piirkonna majandusele ning suurendab järgnevatel aastatel välisvõistlejate osalust Eestis toimuvatel orienteerumisvõistlustel.